РЕГУЛИРУЕМИ ПЛАСТИНКОВИ ПОМПИ ATEX

РЕГУЛИРУЕМИ ПЛАСТИНКОВИ ПОМПИ ATEX
Хидротек ЕООД представя новите пластинкови помпи с променлив геометричен обем марка BERARMA PHVX, PSPX, PSPKX, PVSX, които са сертифицирани за приложения в потенциално експлозивна атмосфера. Помпите са маркирани CE в съответствие с директивата “Atex” 94/9/CE и имат сертификация ATEX II 2/2 GD ck 135°C (T4) X. Модел PVSX: пластинкови помпи с променлив геометричен обем за приложения с ниско работно налягане (100 bar).Модел PSPX: пластинкови помпи с променлив геометричен обем за приложения със средно работно налягане (160 bar).Модел PSPKX: пластинкови помпи с променлив геометричен обем, които са снабдени управление за "ПОСТОЯННА МОЩНОСТ" за приложения със средно работно налягане (160 bar).Модел PHVX: пластинкови помпи с променлив геометричен обем за приложения с високо работно налягане (250 bar) и бързи времена за реакция на системата за контрол на геометричен обем/налягане.