CML 2

CML 2
Анализаторът на замърсяване CML2 е предназначен за измерване и числено количествено определяне на замърсителите в хидравличните системи. CML 2 е прецизен преносим инструмент за директни измервания на хидравлични системи.