FHB - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

FHB - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Филтър за високо налягане MP FILTRI, модел FHB, работно налягане 320 bar (4641 psi), дебит до 485 литра (128 gpm), блоково присъединяване.