FHM - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

FHM - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Филтър за високо налягане MP FILTRI, модел FHM, работно налягане 320 bar (4641 psi), дебит до 450 литра (119 gpm), блоково присъединяване.