FTU 080 - NEW

FTU 080 - NEW

FTU 080 филтриращ агрегат, подходящ за пълнене, рециркулация - през бордовия резервоар 80L - и изпразване на филтрирани хидравлични течности и маслени резервоари. FTU може да се използва или като допълнителна филтрация към система с висока степен на замърсяване, или може да се използва като самостоятелна рециркулираща филтрираща верига за почистване на течност до предварително определено ниво на замърсяване - наблюдава се от бордовия ICM - преди прехвърлянето на течността в системата.