ГРАЙФЕР ЧЕЛЮСТЕН ЗА ТРУПИ ГЧ 036

ГРАЙФЕР ЧЕЛЮСТЕН ЗА ТРУПИ ГЧ 036
ГЧ 036 е двучелюстен грайфер за дървени трупи.Той има съвременна конструкция от подсилен тип. Грайферът е компактен за транспортно положение.