ГРАЙФЕР ЧЕЛЮСТЕН ЗА ТРУПИ ГЧ 036

ГРАЙФЕР ЧЕЛЮСТЕН ЗА ТРУПИ ГЧ 036

ГЧ 036 е двучелюстен грайфер за дървени трупи.
Той има съвременна конструкция от подсилен тип. Грайферът е компактен за транспортно положение.