ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "5PI" - НОРМА ISO 6022

ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "5PI" - НОРМА ISO 6022

Цилиндрите серия 5PI са произведени съгласно нормите ISO 6022.

Основни характеристики:
Работно налягане:  250 bar
Максимално работно налягане:  320 bar
Вътрешен диаметър на тръбата от 50 до 320 мм
Диаметър на пръта от 32 до 220 мм.
Демпфериране в единият или в двата края на цилиндъра.
Работна температура: от -20°C до +150°C в зависимост от вложените уплътнения.