ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "L" - НОРМА N.F.P.A

ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "L" - НОРМА N.F.P.A

Цилиндрите серия "L" са произведени съгласно нормите N.F.P.A./JIC.

Основни характеристики:
Работно налягане:  60 bar
Максимално работно налягане:  70 bar
Вътрешен диаметър на тръбата от 25 до 150 мм
Диаметър на пръта от 12 до 70 мм.
Демпфериране в единият или в двата края на цилиндъра.
Работна температура: от -20°C до +150°C в зависимост от вложените уплътнения.