ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "P" - НОРМА JIC

ХИДРАЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР СЕРИЯ "P" - НОРМА JIC

Цилиндрите серия "L" са произведени съгласно нормите N.F.P.A./JIC.

Основни характеристики:
Работно налягане:  210 bar
Максимално работно налягане:  210 bar
Вътрешен диаметър на тръбата от 40 до 200 мм
Диаметър на пръта от 16 до 70 мм.
Демпфериране в единият или в двата края на цилиндъра.
Работна температура: от -20°C до +150°C в зависимост от вложените уплътнения.