ICM

ICM

Устройството ICM е в състояние автоматично да измерва и показва нивата на замърсяване с твърди частици, влажност и температура, налични в хидравличните масла. 
Той е специално проектиран за директен монтаж в системи, които изискват непрекъснато измерване или анализ и където спестяването на място и намаляването на разходите са приоритет.