ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАMЪРСЕНОСТ

ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАMЪРСЕНОСТ
Вакуумметри. Манометри. Датчици за ваккум. Пресостати. С възможност за настройка на температура.