ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ

ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ
Вакуумметри. Манометри. Датчици за ваккум. Пресостати. С възможност за настройка на температура.