ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ

ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ
Вакуумметри. Манометри. Датчици за ваккум. Пресостати.С възможност за настройка на температура.