КЛАПАНИ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ VS2C

КЛАПАНИ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ VS2C

Клапан за последователно действие серия VS2C производство на Contarini Italia.

Този клапан се използва главно за захранване на два цилиндъра последователно. Когато се достигне определената настройка, клапанът се отваря и осигурява поток към втори задвижващ механизъм. Обратният клапан позволява свободното преминаване на потока в обратна посока. Подходящ е за системи, в които налягането върху вторичния задвижващ механизъм е ограничено, предвид факта, че наляганията се сумират.