LPA 2

LPA 2

Брояч на частици, калибриран съгласно ISO 11171, работно налягане от 2 бара (29 psi) до 400 бара (5801 psi). Данни за замърсяване, съвместими с ISO 4406, NAS 1638 и AS4059. Сензори за определяне на температурата и остатъчната влажност в маслото.