МОНОФАЗНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

МОНОФАЗНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
AR - Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор.
Работният кондензатор е включен постоянно към кондензаторната намотка. Тези електродвигатели притежават добри работни характеристики. Кратността на пусковия момент е 0,5 – 0,7. Електродвигателите са подходящи за задвижвания с по-леки пускови условия като например някои видове вентилатори, зъбни хидравлични помпи, центробежни помпи за сладка вода, циркуляри, стругове и фрези в дървообработващата промишленост. Електродвигателите могат да бъдат използвани в механизми с чести пускания и спирания.
 
ASR, ESR - Еднофазни асинхронни електродвигатели с пусков и работен кондензатор.
Пусковият кондензатор е включен при пускане на електродвигателя и се изключва когато електродвигателят достигне скорост, около 70% от номиналната. Тези електродвигатели притежават висок пусков момент и са подходящи за задвижвания, където е необходим висок пусков момент, като компресори, хидравлични помпи, които тръгват с голямо налягане и центробежни помпи, при които уплътнението на вала изисква голям въртящ момент при тръгване.
 
Захранващо напрежение – 230V ±5% (218 ÷ 242V)
Честота на захранващото напрежение – 50Hz±0.5% (49.75 ÷ 50.25Hz)
Режим на работа - S1 продължителен - EN 60034 - 1
Степен на защита - IP 54
Топлинен клас на изолационната система - F - 155°
Температура на околната среда - ( -10° +40°)
Надморска височина - до 1000m
 
При заявка от клиента електродвигателите могат да бъдат изработени:
- за друго захранващо напрежение и честота
- форма и размери на изходящия край на вала, съгласувани с клиента
- с втори изходящ край на вала
- степен на защита IP55 или по-висока
- Режим на работа - S2; S3, S6
- Електродвигатели с повишена точност
- Вградено термореле в статорната намотка