НАСРЕЩНИК ЗА КЛЮЧАЛКА ЗА СТРАНИЧЕН КАПАК

НАСРЕЩНИК ЗА КЛЮЧАЛКА ЗА СТРАНИЧЕН КАПАК

НАСРЕЩНИК ЗА КЛЮЧАЛКА ЗА СТРАНИЧЕН КАПАК

Този насрещник се използва за Ключалка за страничен капак.
Код за поръчка: 
080580.01