ПЛАСТИНКОВ КОМПРЕСОР Е140-170

ПЛАСТИНКОВ КОМПРЕСОР Е140-170
Пластинков компресор за течни продукти.