ПОМПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ BLK4T

ПОМПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ BLK4T

The MOUVEX-Blackmer food transport solution
(Up to 50 m3/h) 7 bars.