ПОМПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ BLK4T

ПОМПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ BLK4T
The MOUVEX-Blackmer food transport solution(Up to 50 m3/h) 7 bars.