ПРЪТИ И ТРЪБИ ЗА ЦИЛИНДРИ

ПРЪТИ И ТРЪБИ ЗА ЦИЛИНДРИ
ХРОМИРАНИ ПРЪТИ И ПРЕЦИЗНИ ТРЪБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИЛИНДРИ