СЪДОВЕ ЗА СТАТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ 500 ml

СЪДОВЕ ЗА СТАТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ 500 ml

Аксесоари, които се използват в комбинация с измервателни уреди LPA2 и CML2 за статичен анализ на масла, предлага се за опаковки от 500 ml.