СЕКЦИОНЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ PC100

СЕКЦИОНЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ PC100

СЕКЦИОНЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ PC100

МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ: 100 ЛИТРА/МИН.

Може да се куплират до 8 секции.
Предлагат се в изпълнение от 1 до 6 плунжера.