ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ТИП MAX

ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ТИП MAX

ЦЕНТРАЛНА МЕТАЛНА КОЛОНА ТИП MAX

Тази колона е предназначена за монтаж в средата на каросерията.
Към нея може да бъде монтиран алуминиев или метален профил с височина:

H = 400 mm /код:056.252.00.49
H = 500 mm 
/код:056.256.00.49
H = 600 mm 
/код:056.260.00.49
H = 800 mm 
/код:056.265.00.49