Въздушно-маслен охладител 12 и 24V, до 180 литра/мин.

Въздушно-маслен охладител 12 и 24V, до 180 литра/мин.
ВЪЗДУШНО-МАСЛЕН ОХЛАДИТЕЛ HY038