Въздушно-маслен охладител 12 и 24V, до 200 литра/мин.

Въздушно-маслен охладител 12 и 24V, до 200 литра/мин.
HY057