ВИНТОВ КОМПРЕСОР MISTRAL

ВИНТОВ КОМПРЕСОР MISTRAL
Винтов компресор MISTRAL производство на MOUVEX (BLACKMER), дебит от 365 до 750 куб.м/ч. 

Компресорът е подходящ за разтоварване на цимент, пепелина, сода, хидратна вар, смески, гранулат.

Този компресор се обслужва с масло BSC3.