ВИНТОВ КОМПРЕСОР TYPHON II

ВИНТОВ КОМПРЕСОР TYPHON II

Винтов компресор TYPHON II производство на MOUVEX (BLACKMER), дебит от 500 до 1130 куб.м/ч. 
Компресорът е подходящ за разтоварване на кварцови пясъци, смески, гранулат.

Този компресор се обслужва с масло BSC3.