FHF 325 - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

FHF 325 - БЛОКОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Филтър за високо налягане MP FILTRI, модел FHF, работно налягане 350 bar (5076 psi), дебит до 500 литра (133 gpm), 
отвори с резби от 1 1/2" BSP/NPT/SAE, както и фланцово присъединяване 1 1/2" SAE 6000 PSI.